Marcadores

woensdag 4 juli 2012

4 juli, Saul


God roept geen mensen ter verantwoording

Het moment voor het ontwaken van de mensheid in zijn natuurlijke volledig-bewuste staat komt steeds dichterbij. Jullie ongeduld terwijl jullie wachten op deze opwindende gebeurtenis is heel begrijpelijk, want het lijkt erop dat jullie veel te lang in opgewonden verwachting hebben gewacht. Jullie onvermoeibare geduld zal spoedig worden beloond met vreugde en geluk ver voorbijgaand aan jullie stoutste dromen, want een goddelijke belofte is gedaan en het zal volledig worden gehonoreerd.

Ga door met het vasthouden van het Licht en deel het liefdevol met iedereen met wie je contact hebt; dat is je taak, je doel, je pad, de reden waarom je geïncarneerd bent op dit moment in je menselijke evolutie. Jullie hebben alle hulp die jullie nodig hebben om je geloof in Gods belofte te behouden, terwijl het moment voor deze opwindende gebeurtenis nadert – jullie twijfels en angsten zijn alleen maar het onwerkelijke effect dat de illusie op jullie heeft.


Het werd gebouwd om hen daarbinnen in staat te stellen zich voor God te verbergen, en een van de methoden om dat te doen was om chaos en verwarring te veroorzaken, onderwijl kennelijk aanbiedend een weg naar God te vinden met behulp van de verscheidenheid aan religieuze overtuigingen en dogma's die zich over de eonen hebben verspreid. Veel van de religieuze leren die werden aangeboden hebben een aantal zeer goede ideeën en concepten in zich, maar deze werden frequent fout geïnterpreteerd, en deze misinterpretaties werden vervolgens door misleide en dogmatische leraren opgelegd.

De onvergankelijke boodschap van jullie goddelijke Vader is 'heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb'. Zo simpel is het echt. Zijn Liefde voor jullie is oneindig, en toch hebben zo velen van jullie ongelooflijke moeite met die goddelijke waarheid.

Zolang jullie elkaar oordelen en veroordelen, zul je verward blijven en niet in staat om vrede te vinden; en als je religieuze of spirituele neigingen (?/tendencies) hebt zul je hoogstwaarschijnlijk een god van vergelding zoeken om de boosheid te ondersteunen die je voelt ten opzichte van die anderen. Oordeel en veroordeling eisen slachtoffers, schuldigen, en in dat wrede spel is niemand onschuldig, dus is vrede onbereikbaar. Terwijl je je eigen behoefte gelijk te hebben respecteert, wat eist dat je anderen verkeerd vindt, kun je geen vrede hebben want dan ben je constant in een staat van ontevredenheid terwijl die anderen doorgaan met leven ondanks hun schijnbare wandaden. En dat zet jullie ertoe aan om actie te ondernemen om ze rekenschap af te laten leggen.

Je hebt misschien gemerkt dat God mensen niet ter verantwoording roept. Hij schiep jullie allen als volmaakte goddelijke wezens en dat is hoe Hij jullie altijd ziet. Oordeel is niet van God, net zo min als de illusie dat is. Maar gedurende de eonen is de illusie steeds echter voor jullie geworden, en het heeft jullie steeds meer lijden gebracht. Nu is het voor jullie tijd om je verslaving eindelijk los te laten, samen met alle pijn, verwarring, en lijden die het veroorzaakt. Jullie geschiedenis laat jullie heel duidelijk zien dat het een staat van verwarring is waarin meningsverschillen en conflicten overheersen, en waar vrede een lang gezocht, maar onhaalbaar concept is.

Wanneer je ontwaakt, wat je zeer zeker zult doen, zal de vrede, de tevredenheid, de zelf-aanvaarding, en de realisatie van je ware natuur als goddelijke wezens jullie in een staat van vreugde brengen die op dit moment volledig buiten je vermogen ligt om je voor te stellen of je te bedenken. Maar, je natuurlijke staat zijnde, zul je het instant als Realiteit herkennen, je ware Thuis, wanneer je opnieuw de eenheid met God en Zijn volledige schepping ervaart. De vreugde die je wacht zal je verblinden met de grenzeloosheid van haar eeuwige schittering.

Jullie vreugde is Gods vreugde en Gods Wil, en Zijn Wil is constant, eeuwig, en onvermijdelijk. Je kunt jouw toegang tot die staat uitstellen door te weigeren jezelf open te stellen voor het accepteren van de overvloed van Zijn Liefde, en door vast te houden aan de noodzaak om anderen die je hebben gekwetst of beledigd, rekenschap te laten afleggen.

Wat je moet begrijpen is dat het meeste van jullie lijden wordt veroorzaakt door je gevoelens van oneerlijk behandeld te zijn, en door je ingebeelde behoefte aan vergelding. Ieder die mens is heeft geleden, omdat het lijkt dat ze alleen zijn - onbelangrijke wezens, in een uitgestrekt en onherbergzaam heelal dat hen noch nodig heeft noch waardeert. De pijn daarvan is te groot om te dragen en wordt dus ontkend en diep begraven in de onbewuste rijken van hun gedachten.

Hoewel, haar aanwezigheid blijft als een donkere wolk hun levens overschaduwen, en vaak lijkt het dat de enige manier om dat te verlichten is om anderen te laten lijden. Iedereen die lijden veroorzaakt of een ander oplegt ondervindt zelf leed. Het is een catch-22 situatie*, hoe meer je een ander of anderen laat lijden, hoe groter het lijden dat de veroorzaker zelf ervaart.

Vergeving - ware vergeving - is de enige remedie voor lijden. Door niet te vergeven blijf je juist vasthouden aan het gevoel van onrechtvaardigheid dat wordt gevoeld en versterk je het. Zoals velen hebben gemerkt als ze vergelding zochten en verkregen, lost het gevoel van onrechtvaardigheid zich niet op; in feite gaat het vaak etteren en toenemen, en de ontvangen vergelding wordt steeds meer gezien als onvoldoende.
Alleen door te vergeven, alsof jou geen onrecht was aangedaan, zul je in staat zijn de pijn die je voelt te verlichten. Binnen jullie illusoire omgeving lijkt dat geen zin te hebben, en toch, zij die dit hebben gedaan voelen zich geweldig opgelucht, en zijn in staat om vrede te vinden als de stress van het handhaven van hun grief oplost.

Dus blijf doorgaan met je voorbereidingen om te ontwaken door iedereen te vergeven die je ooit pijn heeft gedaan of beledigd, en door alle liefdeloze houdingen die de illusie je heeft aangemoedigd te koesteren los te laten. Dit doen zal je vrede brengen en het besef dat je eeuwig geliefd wordt door je hemelse Vader, waarna het openen van je hart om Zijn Liefde te accepteren de voor de hand liggende, onvermijdelijke, en enige keuze wordt die je zou kunnen maken.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands