Marcadores

dinsdag 9 juli 2013

07.07.2013 Jezus


Waar je jezelf ook bevindt, is exact en nauwkeurig waar God wil dat je bent

John Smallman met Jezus op 7 juli 2013Hier in de spirituele rijken is alles gereed voor het ontwaken van de mensheid.  Alle noodzakelijke voorbereidingen zijn afgerond en wij, net zoals jullie, wachten dit goddelijke moment zeer enthousiast af.  Jullie, de mensheid, ontvangen ongekende steun terwijl deze opwindende en zeer naar-uitgekeken gebeurtenis nadert. Jullie verlangen en intentie om het te bewerkstelligen is enorm geïntensifeerd gedurende de afgelopen twee of drie decennia, en het is die kracht van intentie die het moment voor zijn volbrenging heeft bepaald.  Omdat het zo dichtbij is, hebben jullie er allemaal een gevoel van, evenals gevoelens van ongeduld, want het lijkt erop dat jullie een zeer lange tijd hebben gewacht op deze beloofde periode in jullie voortdurende spirituele evolutie om tot bloei te komen.  Jullie ongeduld voegt intensiteit en verhoogde effectiviteit toe aan jullie intentie om te ontwaken, dus zorg ervoor dat jullie je intentie ten minste eenmaal per dag vernieuwen – drie of vier keer per dag, slechts voor een kort moment, zou uitstekend zijn.

De kracht van jullie intentie is zeer krachtig, veel krachtiger dan waarvan jullie je bewust zijn, en daarom is het zeer belangrijk dat jullie je intentie voor jezelf en voor de mensheid om te ontwaken vernieuwen – want jullie intentie zal het bewerkstelligen. De meesten van jullie die channelings en andere vormen van spirituele leiding lezen hebben die intentie gemaakt, voordat je incarneerde, om te ontwaken tijdens dit aardse leven, en zo zal het gebeuren.  Desalniettemin kwam je hier om anderen te assisteren bij hun ontwakingsproces door je eigen demonstraties van liefde en geloof, en als je die intentie dagelijks positief kunt vernieuwen, versterkt en intensiveert het dat, wat een van de redenen was om te incarneren op dit punt in de spirituele evolutie van de mensheid.  Jullie zijn op aarde als gidsen, Licht-dragers, en wegwijzers, dus het vernieuwen van je intentie om te ontwaken en jezelf eraan te herinneren dat jullie de geliefde kinderen van God zijn, zijn essentiële kenmerken of facetten van jullie dagelijkse leven.  

Ook al lijkt het dat je niemand persoonlijk kent die op een spiritueel pad is, en daarom het gevoel hebt alleen te zijn, eindeloos ploeterend langs een onbetreden pad, ergens in de wildernis waar het bijna onbetekend lijkt, weet dat dit niet zo is.  Je hebt gekozen, met goddelijke leiding, om de mensheid te assisteren in dit wonderlijke proces, en dus waar je jezelf ook bevindt, is exact en nauwkeurig waar God wil dat je bent – voor het effectiefste gebruik van jullie individuele vaardigheden en competenties.  Hou je stevig vast aan je geloof dat je een goddelijk Wezen bent, met de intentie je over te geven aan Gods Wil in de absolute wetenschap dat je niet kunt falen om precies dat te doen. 

Wat er je ook gebeurt gedurende je leven, wat je ook ervaart, in welke situaties je jezelf ook mag bevinden, ze zijn het gevolg van geïnformeerde keuzes die je vrijelijk gemaakt hebt – want het was Gods wil voor jou!  En als het Gods wil is, dan is het natuurlijk ook die van jou.  Binnen de illusie is dit vaak erg moeilijk voor jullie om te begrijpen en te aanvaarden, maar in het centrum van je wezen – in het heilige stiltepunt waar de goddelijke Liefdesvlam eeuwig brandt – weet je dit.  En je weet ook dat je op ieder moment innig geliefd en ondersteund wordt door je liefdevolle Vader en allen in de spirituele rijken.  Jullie kunnen niet falen in de taak die jullie op je hebben genomen, want je maakte het voor je incarneerde je wil, en die wil, die intentie, is veel te sterk om te worden gebroken of overwonnen door iets zo zwak en ineffectief als de verlokkingen, afleidingen, of bedreigingen die jullie in de illusie ervaren. 

Wanneer twijfels of angsten van welke aard dan ook ontstaan, herinner jezelf dan gewoon aan jullie oorsprong als perfecte goddelijke creaties, en herinner jezelf eraan dat je wist dat je niet in staat zou zijn om die oorsprong te onthouden terwijl je het leven in de illusie ervoer.  Blijmoedig accepteerden jullie het feit dat met de spirituele ondersteuning die jullie zouden ontvangen, mislukking onmogelijk was, en dat in ieder geval mislukking onmogelijk was omdat je je Vaders Wil aan het uitvoeren was – die altijd wordt bereikt.  Wees getroost door jezelf eraan te herinneren dat vergeetachtigheid een aspect is van de taak die jullie ondernamen, vergeetachtigheid van de grootsheid van wie jullie werkelijk zijn, een grootsheid die spoedig zal worden geopenbaard als jullie opnieuw ontwaken in de Realiteit. 

Als jullie er een punt van maken jezelf elke keer aan deze goddelijke waarheid te herinneren wanneer je je neerslachtig of overweldigd voelt, en als jullie er een punt van maken assistentie te vragen van hen in de spirituele rijken wanneer jullie spirits laag zijn, zullen jullie merken dat je spirit opgetild wordt.  Om assistentie verzoeken is goed want het maakt dat je je sterk voelt – wat jullie zijn! – terwijl vragen een beetje kan lijken als een smekend bedelen om iets waarvan je het gevoel hebt dat je het niet verdient.  En geen van jullie zijn onwaardige smekelingen: jullie zijn de geliefde kinderen van God, die het beste van alles verdienen.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands