Marcadores

maandag 29 juli 2013

28.07.2013 Saul

Velen zijn krachtig en effectief achter de schermen werkzaam geweest

John Smallman met Saul op 28 juli 2013De Eenheid van God en Zijn gehele schepping is een concept dat voorbijgaat aan schoonheid, voorbijgaat aan perfectie.  Het is een oneindige harmonie van geïntegreerde energievelden die overweldigend is in zijn pracht.  Wanneer jullie – de mensheid – terugkeren naar Huis, en ontwaken in de Realiteit zoals jullie goddelijk voorbestemd zijn om te doen, zal de opgetogen verbazing als jullie je herinneren en herkennen wie Je werkelijk bent, je absoluut betoveren.

Nu, terwijl jullie wachten op deze gebeurtenis van onvergelijkbare betekenis in jullie voortgaande spirituele evolutie, laat twijfels of angsten jullie niet afleiden van je taak van het binnenin je het Licht hoog te houden, zodat allen met wie je je op enige manier verbindt, de warmte van de Liefde zullen voelen die jullie omhult en door jullie heen naar buiten stroomt om allen op Aarde te omarmen.  Dit is het punt in jullie geschiedenis wanneer de Liefde overheerst, en alles wat niet met Haar in afstemming is vervaagt gewoon.  Jullie hebben dit teweeggebracht door jullie onophoudelijke intentie te ontwaken uit de diepe slaap waarin de illusie jullie lijkt te hebben verstrikt.  Jullie waren niet verstrikt, en konden dat ook nooit zijn, want jullie zijn Een met jullie Vader.  Jullie wil is in afstemming met Zijn, en omdat het Zijn Wil is dat jullie ontwaken binnen de eeuwige vreugde die de Realiteit is, zullen jullie dat daarom doen. 

Desalniettemin, velen van jullie zijn bezorgd... nu de onmetelijkheid van de omvang van oneerlijkheid, verraad en corruptie die gedurende eonen endemisch zijn geweest op Aarde, steeds duidelijker wordt.  Wat er door klokkenluiders over de gehele planeet wordt onthuld is zeer schokkend, want men had jullie doen geloven en omdat jullie zeer zeker wilden geloven, dat wat hun gebreken ook mogen zijn (en jullie waren je van vele bewust), de schijnbare democratische regeringen van de geïndustrialiseerde landen met intentie en succes aan het werken waren in het hoogste belang van de mensheid.  Wetten geïntroduceerd door regeringen bewerend om je te beschermen en te zorgen voor jullie voortgaande veiligheid, werden luid rondgebazuind als geweldige tekenen van de effectiviteit van jullie zogenaamde democratische samenlevingen, terwijl ze in feite vooral, diep verborgen binnenin zich, clausules en amendementen bezaten die grote organisaties en corporaties toestonden, onderwijl de naleving ervan declarerend, te verhinderen om op enige manier te worden beknot door zinvolle controles of beperkingen van hun – op zijn zachtst gezegd – minder-dan-waardige of eervolle activiteiten. 

De omvang van de schade die is veroorzaakt en wereldwijd blijft worden veroorzaakt, door het arrogante en krankzinnige beleid van een aantal van deze organisaties, wordt eindelijk onthuld.  En omdat het niet langer kan worden verborgen, kunnen effectieve maatregelen om de planetaire schade om te keren en te herstellen, begonnen worden in bedrijf te worden genomen.  Inderdaad, het aantal klokkenluiders groeit, terwijl het goddelijke Liefdesveld wat jullie allen omhult haar wonderbaarlijke web weeft, al jullie individuele energievelden steeds positiever binnen Zichzelf verstrengelend.  

Velen zijn al geruime tijd krachtig en effectief achter de schermen werkzaam geweest, zodat wanneer de tijd rijp was de middelen, de plannen en de activiteiten die nodig zijn om wezenlijke reparaties, vernieuwing en regeneratie van de planeet te bewerkstelligen, zonder uitstel zouden kunnen worden gestart.  Nieuws van dit soort activiteiten begint te worden gerapporteerd, dus kijk wanneer je je neerslachtig voelt en het gevoel hebt dat er niets lijkt te gebeuren, afgezien van verdere schadelijke calamiteiten, naar het goede nieuws en herinner jezelf eraan dat de Nieuwe Tijd is aangekomen en de nodige mensen, vaardigheden, intentie en vastberadenheid met zich mee heeft gebracht, om de misstanden recht te zetten die zich gedurende de eonen hebben voorgedaan van onverantwoordelijk gedrag van degenen die de macht en het gezag op zich hadden genomen om de planeet en haar volkeren te regeren.  

De tijd van het opzijzetten van de wil van de geregeerden door hen die over hen willen regeren, is aan zijn einde gekomen.  Onderwijs, massaal reizen, en de mogelijkheid om snel en gemakkelijk met iedereen overal te communiceren, hebben het voor hen die zichzelf als speciaal zien, superieur aan de algemene bevolking en dus voorbestemd om te heersen, onmogelijk gemaakt daarmee door te gaan, ongeacht hoe wanhopig ze mogen wensen dat dat niet zo was.  Het gebrek aan goede wil van hun kant kan niet langer worden verborgen of ontkend.  Op de lange termijn kan gezag en controle alleen worden gehandhaafd als zij die dat claimen geaccepteerd worden door hen waarover ze willen regeren, en dat is niet langer het geval.  De vreedzame verdrijvingen van regeringen die niet langer de behoeften van de bevolking dienen, zal verder gaan aangezien het steeds duidelijker wordt dat ze geen antwoorden hebben op de problemen die de wereld bestoken, en dat hun enige ware interesses liggen in het zichzelf en hun heerlijk genotzuchtige leefstijlen (lifestyles) te beschermen.

Er zijn velen op de planeet die wel de belangen van de planeet en de mensheid een warm hart toedragen, en die zich er goed van bewust zijn dat de huidige roofzuchtige, voortdurend op groei gerichte industriële economieën zullen leiden tot zelfvernietiging, indien ze wordt toegestaan met hun aanpak verder naar de afgrond te gaan.  En de bevolking in het algemeen is zich hier niet onbewust van.  Er is een nieuwe stemming op Aarde, een nieuw bewustzijn, een besef dat grote veranderingen in de manier waarop samenlevingen met elkaar en met de planeet interacteren, essentieel zijn, als jullie niet in die dreigende afgrond getrokken willen worden.  De vastbesloten collectieve intentie om van koers te veranderen, dit te ondersteunen en jullie prioriteiten opnieuw te beoordelen, en de nodige veranderingen voor de vrede en het welzijn van allen op Aarde tot stand te brengen, zullen niet worden overruled of voorkomen.  De eerste stappen zijn reeds gezet om stevige fundamenten te leggen voor een duurzame manier van leven, onderwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat jullie niet in een pre-industriëel tijdperk van ontbering, armoede en ziekte terugvallen.   

Omdat alles vooruit gaat precies zoals Gods intentie is, en zoals de mensheid evenzo verlangt, herinner jezelf er aan wanneer jullie je dagelijkse stille tijd nemen, de intentie vasthoudend dat de Goddelijke Wil geschiede, en dat Liefde, de oneindige macht van het leven, van de schepping alle aardse dissonantie zal oplossen, dat de collectieve intentie van de mensheid om te ontwaken is gemaakt en onomkeerbaar is.  Met andere woorden, herinner jezelf eraan dat jullie goddelijke wezens zijn op het punt staand te ontwaken uit een lange en misselijkmakende droom, in de glorie van jullie eeuwige en natuurlijke staat... volledig bewust, volledig beseffend, en vreugdevol in de Tegenwoordigheid van en een zijnd met God, jullie immer-liefhebbende Vader.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands