Marcadores

vrijdag 12 juli 2013

Jesus -- Er is zich een prachtige helderheid in jullie denkgeesten aan het ontwikkelen


Er is zich een prachtige helderheid in jullie denkgeesten aan het ontwikkelen

10 juli 2013 Jezus via John Smallman

Dit is een absoluut geweldig moment in het evoluerende collectieve bewustzijn van de mensheid, terwijl het steeds meer in afstemming komt met dat van onze Vader.  Dat is goddelijk gepland en de intentie sinds het punt waarop jullie kennelijk de illusie binnen gingen, om jezelf af te scheiden van God en om te proberen te leven zonder Zijn liefdevolle leiding en ondersteuning.  Dat was niet mogelijk, maar je was in staat te doen alsof jullie je van Hem hadden afgescheiden, en dan een omgeving te bouwen waarvan de Liefde uitgesloten was.  In werkelijkheid kon Het alleen worden verborgen – het kon niet worden buitengesloten want er is niets anders – en alleen voor zolang de overgrote meerderheid van jullie wilde dat het verborgen blijft.  Nu is het collectief van gedachten veranderd en kiest het ervoor de imaginaire sluier te verwijderen, die de Liefde voor jullie verborgen heeft gehouden.  Als de sluier terug wordt gedraaid (omhoog wordt getrokken), het Licht binnenlatende, ontwikkelt er zich een prachtige helderheid in jullie denkgeesten, wanneer jullie de waanzin herkennen van zoveel van jullie lang-geaccepteerde en eigenlijk traditionele gemeenschappelijke houdingen en gedragingen die wantrouwen, verdeeldheid en conflicten aanmoedigden, en waarvan jullie je nu realiseren dat ze volkomen onnodig en uiterst schadelijk voor jullie allemaal waren.

De Liefde omhult jullie altijd want Het is het goddelijke veld van creatie waarin alles wat is zijn eeuwige bestaan heeft.  De mensheid koos ervoor om het liefdevolle energieveld waarin het is ingevouwen te negeren, om zichzelf als onbemind, verlaten, en zelfs onliefdevol in te beelden, en vervolgens er tijd aan te spenderen liefde bij anderen te zoeken die zichzelf ook als onbemind, verlaten, en onliefdevol ervoeren.  Natuurlijk werkte dat niet.  Liefde is wat je bent.  Je hoeft Er niet elders naar op zoek te gaan.  Je moet echter wel al die negatieve zelf-oordelen loslaten welke jullie denkgeest belemmeren en als vuile stofvellen je essentiële natuur bedekken: de Liefde.  De Liefde is altijd jullie natuur geweest, en Het is onveranderend en onveranderlijk; je moet Het alleen erkennen en accepteren.

De begrenzingen en beperkingen die jullie in de illusie invoerden, hebben bijna ieder van jullie ervan overtuigd dat jullie onwaardige en goddeloze creaturen zijn, in onvoorstelbare tegenstelling tot de oneindige grootsheid van God, jullie eeuwig liefhebbende Vader.  Jullie zelfhaat of zelf-walging – krankzinnige en slecht geïnformeerde zelf-beoordelingen gemaakt zonder kennis of begrip van je ware natuur – heeft jullie overgehaald je te verbergen voor de liefde.

Echt, zoals in het bekende sprookje, jullie zijn allemaal kikkers die alleen maar hoeven toe te staan dat de prinses je kust!  De prinses is de Liefde, en ze wacht geduldig om je naar je volle glorie terug te brengen.  Diep in ieder van jullie brandt de goddelijke vlam van Gods Liefde eeuwig – dus verwijder de stofvellen!  Dat doe je door het jezelf precies zoals je bent te accepteren, en door helder en liefdevol te kijken naar het zelf dat je zojuist hebt omarmd.  Je zult zien dat je je misschien inderdaad ongevoelig gedragen hebt, zonder erbij na te denken, en bij vele gelegenheden op egoïstische en zelf-gecenterde manieren, maar je zult ook zien dat je uit angst handelde.  Angst corrumpeert, vermomt, en verbergt de oneindige goedheid in ieder van jullie, je ‘in de ogen van God’ overtuigend van je onwaardigheid.  Dit gevoel is zo onwerkelijk als de illusie.  En het is alleen jullie geloof erin dat het onderhoudt!

Jullie angst is volkomen onlogisch – want jullie zijn geschapen in Liefde... als magnifieke wezens eeuwig je Vader verblijdend.  Kinderen die opgroeien maken fouten, doen domme dingen, maar dat verandert niet hun ware natuur en kan die nooit veranderen, en hun natuur, net als die van jullie, is goddelijk, zoals jullie Vader, want alles wat Hij schept is voor eeuwig in een staat van perfecte, foutloze, pracht.  Geen enkele andere staat is mogelijk bij God, en jullie zijn allemaal permanent samen met God, omdat de gehele schepping is vervat in Zijn oneindige en eindeloze Liefdesveld. 

Levens binnen de illusie doorbrengen, zoals een overgrote meerderheid van jullie hebben gedaan, hebben de verschrikkingen, de schande, en het lijden dat jullie daar hebben ervaren, jullie mening over jezelf ernstig vervormd.  Jullie hebben je geïdentificeerd met de liefdeloze activiteiten die overal om je heen gebeuren, en waarin je vaak betrokken raakt, bijna helemaal niet in staat je te herinneren dat ze illusoir zijn en dat altijd zijn geweest.  En omdat wat je ervaart in die omgeving zo echt lijkt – je ervaart echt lijden en pijn – is het erg moeilijk voor je naar binnen te gaan, naar je plek van eeuwige vrede en Liefde, en gewoon een moment te rusten, want jullie zijn eeuwig aan het rennen om te ontsnappen.  Maar het rennen is gewoon intense verbinding met wat werkelijk de onuitsprekelijke gruwelen en onbezonnen afleidingen van die illusie zijn.  Jullie hebben de intentie naar binnen te gaan en te mediteren, om die plaats van vrede te vinden, maar nog steeds volgen de afleidingen je.  En jullie reageren uit gewoonte door je met ze te verbinden, wat het je tegenhoudt de vredige en liefdevolle ruimte die jullie binnenin wacht en je altijd roept, binnen te gaan.  Het is vaak moeilijk voor jullie om daar meer dan een moment door te brengen voor je wordt ‘onderbroken’.

Af en toe lukt het jullie je denkgeest voor een paar heerlijke momenten te kalmeren, maar dan steekt een nieuwe afleiding zijn lelijke kop op.  De gedachte komt op: ‘Ik ben deze vrede, deze Liefde, onwaardig’.  En instant is je vrede verdwenen terwijl je terugstort in je wereld van angsten en zorgen.

Nu, sinds de komst van de Nieuwe Gouden Eeuw, is het goddelijke Liefdesveld aanmerkelijk versterkt en geïntensiveerd, want de mensheid is collectief bewust geworden en heeft besloten dat de enige weg voorwaarts via de Liefde is.  Deze collectieve, en ik verzeker het jullie, onomkeerbare beslissing, voorziet jullie van grenzeloze en onuitputtelijke hulp vanuit jullie eigen hart, en vanuit alle naburige rijken die liefdevol over jullie waken, dus jullie gaan door met vooruitgang boeken, krachtig en resoluut, langs de snelweg naar ontwaken – en naar de intense vreugde die jullie terugkeer Thuis zal opleveren.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/
Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands