Marcadores

zondag 28 juli 2013

26.07.2013 Jezus


Er zit echt geen rangorde van spirituele verdienste in jullie dagelijkse activiteiten

John Smallman met Jezus op 26 juli 2013Het collectieve hart van de mensheid opent zich prachtig terwijl Lichtwerkers, Lichtdragers, en wegwijzers over de gehele wereld doorgaan hun intenties te versterken en te intensiveren, om zich perfect af te stemmen op het goddelijke Liefdesveld waarin allen gehuld zijn.  Het is alsof er zich een nieuw collectief Liefdesraster zeer snel over de gehele wereld aan het vormen was, om te integreren en zich volledig te verbinden met het goddelijke, om het lang-gewenste ontwaken van de mensheid te bewerkstelligen, en dat is precies wat nodig is en wat jullie aan het bouwen zijn.  Hier in de spirituele rijken is onze vreugde grenzeloos, terwijl we de steeds effectiever verbintenis met de Liefde observeren die de mensheid zo enthousiast omarmt.  Het feit dat jullie niet zien wat wij zien zou je niet moeten hinderen, want als je naar binnen gaat naar je heilige centrum, waar je Licht intens en eeuwig brandt, zul je een gevoel van troost, van zekerheid krijgen dat alles precies zo gaat als goddelijk gepland, zoals ongetwijfeld het geval is, en dat jullie ontwaken daarom onvermijdelijk is, wat jullie al zo vele malen door zoveel liefdevolle entiteiten verteld is. 

Gewoon blijven doen wat je aan het doen was, namelijk de oprechte en continue intentie hebben je Licht hoog te houden, terwijl je ten allen tijde in je dagelijkse leven liefdevolle intentie demonstreert.  Dat is alles wat je hoeft te doen... niets anders.  Het is heel simpel, diepgaand effectief, en toch hebben velen van jullie er moeite mee, vooral omdat jullie in jullie staat van beperkt bewustzijn vrijwel geen bevestigende feedback krijgen.  Dat is de reden waarom zo velen van jullie ofwel persoonlijk gechannelde boodschappen ontvangen of ertoe aangetrokken worden de berichten die anderen delen en openbaar maken, te lezen.  Het doel van deze berichten is jullie te verheffen en inspireren, en de Liefde waarmee ze vibreren en waarmee zij doortrokken zijn, omarmt je als je ze channelt of leest.  De aanmoediging die jullie door hen ontvangen versterkt je vastberadenheid, je intentie het heilige werk te blijven doen waar jullie je aan hebben gebonden om uit te voeren, ervoor zorgend dat het proces van ontwaken soepel blijft stromen, net zoals onze Vader wil.

Het werk dat jullie met zulke opgewektheid en vastberadenheid doen is een essentieel onderdeel van het proces.  Wanneer jullie je innerlijke plek van vrede binnengaan, om te zitten en je denkgeest van afleidingen en zorgen te zuiveren, zit je daar niet werkeloos te wachten om te worden gered!  Zitten mediteren, contemplerend op wat je je voorstelt als het goddelijke plan, of om inspirerende boodschappen van gidsen, engelen, of mentoren te channelen in de spirituele rijken, is absoluut niet zitten niksen, lui zijn, of op enigerlei wijze ineffectief zijn.  Het is de meest effectieve manier waarop jullie je levenscontracten kunnen nakomen, jullie redenen om geïncarneerd te zijn op Aarde op dit punt in haar spirituele evolutie. 

Om spirituele evolutie te laten gebeuren moeten mensen spiritueel bewust en actief worden, en ongeacht welke goede werken je aan het doen mag zijn om anderen te helpen, je moet ook regelmatig stille tijd alleen, en gecentreerd, doorbrengen, want dat is waar de echte en spirituele actie plaatsvindt.  Ja, jullie kunnen de intentie vasthouden en zouden dat moeten doen om liefdevol aanwezig te zijn in jullie dagelijkse fysieke activiteiten, wat ze ook mogen inhouden (let op dat er echt geen rangorde van spirituele verdienste in jullie dagelijkse activiteiten zit).  Maar zorg ervoor dat je ook ruimte laat voor die essentiële stille tijd, die tijd van inactiviteit, een zijnd met de vlam van Liefde die continu binnenin jullie brandt, waar het echte werk wordt gedaan.

Jullie weten allemaal dat je op een heilige weg naar huis, naar de Realiteit bent, maar de myriaden verleidingen die de illusie jullie voortdurend voorschotelt, slagen erin je af te leiden en te verstoren.  Maak er een punt van het te bemerken als dit gebeurt, zodat je je focus en aandacht des te sneller kunt laten terugkeren naar het werk dat je verkiest te doen.  Wij zijn altijd beschikbaar om jullie daarmee te helpen, dus alsjeblieft, doe – vaak – een beroep op ons, en we zullen er behagen in scheppen je te assisteren, als het ware, in het je spirituele balans te herkrijgen.  Dat is onze plicht, onze taak, onze roeping, en het geeft ons een enorme voldoening om te kunnen reageren op jullie verzoeken om assistentie.  We zijn nooit te druk met andere dingen bezig: wij zijn altijd beschikbaar en we zullen je nooit in de wacht zetten!  Wanneer je het gevoel hebt dat je hulp nodig hebt, roep ons dan meteen aan, en we zullen antwoorden.   

Ieder van jullie heeft je eigen persoonlijke gidsen in de spirituele rijken, ze zijn aspecten van je zielsfamilie en waken altijd over je, je aanmoedigend, en beschermend.  Ze zijn zich altijd bewust van je, en zich altijd bewust van jullie hoop en verlangens.  Maak er een punt van hen te vragen hun aanwezigheid te laten voelen, een intuïtieve aanduiding van hun aanwezigheid, en zij zullen ervoor zorgen, want ze willen dat je weet dat ze altijd bij je zijn.  Wanneer je je plotseling ‘herinnert’ waar je je sleutels gelaten hebt, je chequeboek, of waar je geparkeerd hebt, was een van hen je waarschijnlijk een duwtje aan het geven.  Dank ze.  Ze vinden het heerlijk om te worden herkend, gewaardeerd en bedankt.  Danken is een zeer effectieve manier om je energiefrequentie meer te verhogen in afstemming met het goddelijke Liefdesveld dat jullie omringt.   

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands