Marcadores

maandag 8 juli 2013

07.07.2013 Saul


Wat er staat te gebeuren is de voltooiing van een uiterst complex proces  


John Smallman met Saul op 7 juli 2013Er vindt enorme genezing over de gehele planeet plaats terwijl steeds grotere aantallen van jullie de goddelijke energieën omarmen die jullie continu omhullen.  Zij zijn er altijd voor jullie geweest, en nu is jullie bewustzijn van Gods oneindige liefde voor jullie allemaal zich wijd en zijd aan het verspreiden, terwijl diegenen van jullie die de intentie hebben vastgehouden slechts liefdevol te zijn gedurende vele levens, die intentie hebben versterkt en het meer en meer van de tijd in jullie dagelijkse leven demonstreren.  Liefdevol leven is de meest krachtige manier om jezelf– en daarmee de wereld – te veranderen en jullie successen op dit gebied van inspanning hopen zich snel op.  Niemand op aarde is zich helemaal onbewust van het Liefdesveld waarin jullie allemaal gehuld zijn, en hoewel velen niet begrijpen wat het is, staan ze haar invloed toe hun perceptie te veranderen van hoe zij met elkaar willen leven en interacteren.  En met hun veranderde perceptie, verandert ook hun intentie en hun zorgzaamheid voor elkaar groeit.  Het bewijs hiervan kan over de gehele wereld worden waargenomen nu meer en meer samenkomen in vreedzame demonstraties tegen corruptie, oneerlijkheid, en duidelijke incompetentie binnen grote bedrijven, organisaties, religieuze instellingen en overheden.  En vergis je niet, deze demonstraties zijn effectief!  

Degenen die demonstreren doen dat vanuit een sterke, liefdevolle intentie, en ze worden goed ondersteund door de gebeden en intenties van miljoenen anderen die, om welke reden ook, niet in staat zijn om zich fysiek aan te sluiten bij de demonstranten.  Jullie zijn allemaal machtige wezens die hun macht terugeisen, en door dit te doen brengen jullie de veranderingen tot stand die jullie willen zien gebeuren.  Jullie worden ook te allen tijde zeer positief ondersteund door de verheffende energieën van hen in de vele niet-Aarde sferen wiens aandacht is gefocust op het jullie op elke mogelijke manier assisteren die in afstemming is met de goddelijke Wil, terwijl jullie je bewegen in je slaap en gestaag naar jullie ontwaken toe bewegen.

Wanneer je de drang voelt om over de (voor jou) schijnbare vertraging in het ontwaken van de mensheid te klagen, herinner jezelf er dan aan dat wat er staat te gebeuren de voltooiing is van een uiterst complex proces dat aan de gang is gedurende vele menselijke generaties.  Wijze mannen en vrouwen zijn door de eeuwen heen geïncarneerd met de boodschap dat Liefde het pad is naar het goddelijke.  Soms zijn ze gehoord en is hun boodschap begrepen en geassimileerd; op andere momenten zijn ze vervolgd, maar in de loop van de eeuwen is die essentiële boodschap door vele generaties en door middel van verschillende religies en culturen doorgegeven, en is het zeer stevig geworteld.  Nu beginnen de voordelen van de inspanningen van al die wijzen en heiligen vruchten af te werpen, nu letterlijk enorme aantallen mensen zich naar de Liefde toewenden en de intentie hebben liefdevol te zijn, want die boodschap van liefde is een eeuwig aspect van jullie goddelijke erfenis die, hoewel gedurende lange tijd verborgen en onherkend, onuitroeibaar is.

Dat aspect is niet langer verborgen en wordt herkend door toenemende aantallen mensen uit alle culturele, politieke, filosofische en religieuze overtuigingen, terwijl jullie intelligentie zich ontwikkelt en jullie bewustzijn naar de waanzin trekt van zo veel van jullie negatieve en vaak veroordelende oordelen over elkaar, die jullie zo consistent de oorlog in hebben geleid.  Jullie willen jezelf veranderen van oordelende wezens in liefdevolle wezens, en jullie willen die veranderingen gereflecteerd zien in iedereen waarmee je interacteert.  Die intentie is een collectieve intentie; de gehele mensheid is erbij betrokken, ook al zijn velen er zich niet van bewust deze keuze te hebben gemaakt.  En het is deze collectieve keuze die de Nieuwe Gouden Tijd doet groeien.  Deze Nieuwe Tijd is feitelijk aangekomen aan het einde van jullie laatste Aardejaar, en heeft sindsdien sterke wortels gemaakt die niet kunnen worden beschadigd of uitgeroeid, en het is er nu klaar voor om zeer glorieus in bloei te komen.

Sinds jullie de illusie binnen gingen, volledig vrij en bereidwillig, zijn jullie op zoek geweest naar de uitweg.  Dat klinkt als een paradox, want het zal jullie toelijken dat wanneer je geprobeerd hebt naar Huis terug te keren, je er nu vast en zeker al had moeten zijn.  Het antwoord is dat de illusie, waaraan jullie grote macht hebben gegeven om jullie door God gegeven gaven en attributen ernstig te beperken, continu verleidelijke afleidingen gaf die ervoor zorgden dat jullie je intentie om terug te keren naar Huis vergaten.  Vergeet niet, jullie zijn Thuis nooit weggegaan.  Dat zou onmogelijk zijn, omdat er geen ergens anders is.  Desalniettemin was de illusie zo goed geconstrueerd – jullie zijn goddelijke wezens van enorme vaardigheid en competentie – dat het erin slaagde jullie ervan te overtuigen, zoals jullie intentie was toen jullie het construeerden, dat het de enige werkelijkheid was, en dat de Hemel er een deel van was waarnaar jullie na de dood van jullie fysieke lichamen zouden terugkeren.  Echter, het overtuigde jullie er ook van dat wanneer je gezondigd had en onberouwvol was, dat wanneer het overlijden plaats vond je in plaats daarvan permanent naar de hel zou gaan – weer een illusoir concept – en dat leidde tot grootschalige angst en verschrikking binnen de  gehele mensheid.  Als gevolg hiervan hebben velen geprobeerd zichzelf ervan te overtuigen dat ze niet zullen sterven, door te weigeren de realiteit van de dood te erkennen totdat het zich voordoet, terwijl anderen hebben geprobeerd om zichzelf ervan te overtuigen dat alleen de illusie echt is, en dat de dood, als die zich voordoet, definitief is, en op dat moment het leven permanent beëindigd is.  Als de lichamelijke dood zich voordoet zijn velen nogal verbaasd om te ontdekken dat ze nog leven, bestaan, maar zonder het lichaam dat ze zo graag als zichzelf hadden geïdentificeerd. 

Zoals jullie al zo vaak is verteld, er bestaat geen dood.  De dood is een illusoir begrip want het leven is eeuwig.  Het leven is een geschenk van jullie goddelijke Vader, en wat Hij geeft duurt in alle eeuwigigheid.  Ja, jullie leggen je lichaam neer wanneer ze jullie niet langer dienen, en het juiste moment om dat te laten gebeuren varieert enorm tussen ieder van jullie.  Als je je lichaam neergelegd hebt, blik je terug op de levens die je hebt geleid, heel duidelijk alles ziend wat er gebeurd is en heel duidelijk begrijpend wat je hebt geleerd.  Vervolgens neem je met de liefdevolle en compassievolle assistentie van je gidsen en mentoren de beslissing of je al dan niet opnieuw een menselijke incarnatie zult ondergaan.  Welke keuze jullie ook maken, je maakt die met grote vreugde en enthousiasme, omdat de redenen voor je keuze volkomen worden OVERLICHT (overlighted) door Gods oneindige Liefde voor jou.

Nu, terwijl de Nieuwe Tijd zich ontwikkelt en uitbreidt in een gemakkelijk herkenbare werkelijkheid, worden de veranderingen die het met zich meebrengt, samen met degenen die haar komst tot nu toe hebben veroorzaakt, onloochenbaar.  Zelfs de mainstream media doen verslag van een aantal van de verbazingwekkende veranderingen die zijn begonnen plaats te vinden over de gehele wereld.  Het bewijs dat jullie aan het zoeken waren om jezelf ervan te overtuigen dat de Nieuwe Tijd is aangekomen, is daarbuiten te vinden.  Het is heel zichtbaar, en degenen die beweren dat ze het niet kunnen zien zijn in ontkenning – een staat die ze niet veel langer zullen kunnen vasthouden – want, zoals alle channels jullie verteld hebben, de Nieuwe Gouden Tijd is waarlijk aangekomen en en maakt haar aanwezigheid zonder enige twijfel voelbaar.  

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands