Marcadores

woensdag 3 juli 2013

30.06.2013 Jezus


Volledig bewust leven is jullie lot en het kan niet worden vermeden

John Smallman met Jezus op 30 juni 2013De mensheid kan ontwaken niet voorkomen, want eeuwige slaap is onmogelijk!  Je kunt alleen maar dromen als je slaapt, en de illusie is de collectieve droom van de mensheid waarvan jullie in het proces zijn te ontwaken.  In feite, zoals jullie duidelijk zou moeten zijn, is slapen ook een aspect van de illusie.  In Realiteit is er absoluut geen noodzaak en geen verlangen om te slapen, want in Realiteit zijn jullie voortdurend vitaal, volledig levend, en volledig ondergedompeld in het wonder van God en Zijn schepping.  Slaap is een aspect van de illusie die jullie eraan toegevoegd hebben, om het je mogelijk te maken periodes te ervaren wanneer je niets ervaart, en als je niet droomt heb je geen herinneringen als je wakker wordt.  Het is echt een heel vreemd concept – een denkbeeldige dood zo je wilt.

Echter, de dood is niet jullie lot; volledig bewust leven is jullie lot en het kan niet worden vermeden.  De dood die jullie lijken te ervaren in de illusie, lichamelijke dood, is natuurlijk ook illusoir.  Ja, in dat geval leg je je lichaam voorgoed neer, maar dat is zeker geen einde; het is een gedeeltelijk of volledig ontwaken, ervan afhankelijk of je besluit om een verdere menselijke incarnatie te hebben of niet.  Dit besluit, welke je ook maakt, is gemaakt met behulp van je hoger Zelf en je gidsen die het beste weten wat jouw wensen en eisen zijn, en het is altijd een zeer vreugdevolle beslissing, gemaakt met een enorm enthousiasme!

Om een leven te kiezen als mens, hoe vaak je dat ook doet, is altijd een keuze voor Liefde, een keuze om te leren, te onderwijzen, en anderen te assisteren die ook een menselijke levenservaring hebben gekozen.  En je leert en groeit spiritueel altijd van de ervaring, ongeacht het soort leven dat je verkiest te leven.  Vergeet niet, het leven in de illusie is onwerkelijk, een spel, maar je leert van spelletjes.  Mensen leren het beste door spelletjes te spelen, en jullie psychologische studies hebben dit bewezen door studies met kinderen.  Gedwongen leren – zoals vaak wordt geprobeerd in de scholen van elke cultuur – is veel minder effectief dan het leren door spelen, en het bewustzijn hiervan is groeiende, leidend tot een meer spel-georiënteerd onderwijsleerplan op scholen wanneer deze kennis zich verspreidt.  De krijgsmacht leerde dat een lange tijd geleden, vandaar oorlogsspelletjes!  En vergeet niet dat wat je levensomgeving ook is, het is er een die je koos vanwege de lessen die je wilde leren.  Niemand wordt ooit ongewild gedumpt in een oneerlijke of onverdiende menselijke levenssituatie; alles wat je ervaart is het gevolg van een vrije keuze die je hebt gemaakt, ook al lijkt het onmogelijk dat je dat zou doen, dat je, met je volle verstand, ooit zo’n keuze gemaakt hebt. 

Terwijl je het leven in de illusie ervaart is de meest bevredigende en voordelige manier om ermee om te gaan, het beste pad voor alle betrokkenen om te volgen, om liefdevol te reageren, altijd, zonder uitzondering, ongeacht hoe contra-intuïtief het lijkt te zijn op dat moment.  Dat is de belangrijkste les voor de mensheid, en velen van jullie onderwijzen dat door dat te tonen in jullie dagelijkse leven; en daarvoor worden jullie eeuwig geëerd.  Aanval en verdediging resulteren in het bij elkaar komen van de tegenhangers, leidend tot golven van conflict, terwijl Liefde is als olie op troebel water, kalmerend en verzachtend.  Uiteindelijk zal iedereen dit leren.

Terwijl jullie vastberaden en doelgericht huiswaarts voortgaan, neemt de steun en hulp die jullie ontvangen toe, want jullie herinneren jezelf eraan er om te vragen, keer op keer op keer.  Je moet blijven vragen, want als je dat niet doet zullen de beperkingen waarin de illusie jullie heeft gehuld, je in een moeras van vergeetachtigheid trekken, en je meetrekken in de onbeduidende argumenten en meningsverschillen die om je heen aan de gang zijn – fysiek, of slechts in je gedachten – en je van je doel afleiden.  Je weet wanneer je bent afgeleid want je hebt het gevoel dat liefdevol zijn zinloos is, wanneer je bent ondergedompeld, want het lijkt je toe dat je dat bent, in een zee van liefdeloze gedragingen.  Je hebt hulp nodig om je geloof vast te houden en het pad van Liefde opnieuw op te gaan, en dus vraag je daarom, en ontvang je het, en jullie spirits worden verhoogd.  En door opnieuw liefdevol te zijn ontdek je dat je niet alleen bent, dat er anderen om je heen zijn die ook liefdevol zijn.  De Liefde is nooit alleen!

Jullie zijn continu gehuld in het goddelijke Liefdesveld, want het is het oneindige veld waarin God en Zijn volledige schepping eeuwig bestaan.  Het is onmogelijk om alleen te zijn want allen zijn een in goddelijke en harmonieuze heelheid.  Echter, de illusoire omgeving waarin mensen het leven ervaren is een denkbeeldige staat van afscheiding van God, die louter werd gebouwd om te proberen die onwerkelijke staat te ervaren.  Jullie zijn er erg goed in geslaagd in het jezelf ervan te overtuigen dat de illusie echt is en dat jullie allemaal afzonderlijke individuen zijn die met elkaar concurreren om de essentiële, maar beperkte middelen die jullie welbevinden zullen verzekeren.  En omdat jullie ervoor kiezen jezelf als afgescheiden te zien van God, en daarmee van elkaar, voel je je alleen, zelfs verlaten, en met het continue risico van vernietiging.  Het is een angstaanjagende nachtmerrie die je gekozen hebt om te ervaren, maar het zal niet duren en jullie ontwaken is goddelijk verzekerd.

Neem steeds als je je neerslachtig voelt, alleen, verdrietig, zonder hoop, in je eentje tijd vrij en vraag om hulp van hen in de spirituele rijken wiens doel het is je te helpen de Liefde te voelen die jullie omhult.  Denk, zeg of doe vervolgens iets liefdevols voor jezelf of iemand anders... niets voorwaardelijks... open gewoon je hart en heb de intentie Liefde te zijn, wat je bent, en het zonder oordeel of beperking te delen.  Dat doen is ongelooflijk bevrijdend.  En heb terwijl je dat doet, de intentie om volledige en volstrekte vergeving te bieden aan iedereen waarvan je gelooft dat die je ooit gekwetst of beledigd heeft, en dit geldt ook voor jezelf.  Velen van jullie oordelen nogal hard over jezelf, en kijken dan uit naar iemand die je als even slecht als jezelf kunt veroordelen, om het jezelf mogelijk te maken een minder slecht gevoel over jezelf te hebben!  Dat is krankzinnig!  Jullie zijn perfecte, goddelijke wezens, verdwaald in een nachtmerrie die op zijn eind loopt, en jullie staan op het punt de waarheid en de schoonheid van de perfectie te ontdekken die voor jullie eeuwige vreugde zijn geschapen.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands