Marcadores

donderdag 6 december 2012

05-12-2012 SaulOntwaken is als een enorme last die van je schouders wordt gehaald

John Smallman met Saul op 5 dec. 2012


Nu het eind van jullie jaar dichterbij komt, blijft de opwinding stijgen. Wat er staat te gebeuren is zonder precedent in jullie gehele menselijke geschiedenis, en is gepland en voorbereid gedurende eonen. Het is een gebeurtenis van grote significantie dat jullie niveaus van bewustzijn zal verhogen tot zo'n hoog niveau dat wat je nu bewustzijn noemt, zelfs die van de meest bewusten onder jullie, een ongelooflijk diepe vorm van slaap lijkt te zijn geweest, onderstreept door incidentele nauwelijks herinnerde dromen of nachtmerries. Het volledig ontwaakt zijn in het eeuwige Licht van Gods oneindige Liefde is een niet te beschrijven wonder, en spoedig zul je die toestand permanent ervaren. 


Houd terwijl het aftellen naar dat moment snel voortgaat, het verlangen en de intentie vast om de mensheid – jullie goddelijke broers en zussen – naar voren te brengen in die natuurlijke, ontwaakte staat die je erfgoed en je eeuwige bestemming is. Jullie collectieve intentie is een essentieel onderdeel in dat proces. Jullie stellen het tempo in waarop jullie over het pad huiswaarts reizen, en hebben dat gedaan sinds de reis begon. In het begin was de snelheid laag, onenthousiast, en onregelmatig, maar gedurende de laatste twee of drie eeuwen is het tot een gestaag en onverbiddelijk tempo toegenomen, en tijdens de laatste twee of drie decennia heeft er een enorme versnelling plaatsgevonden, jullie naar dit moment brengend van intense opwinding nu het einde van jullie zware reis in zicht komt. 

Om aan te komen op je goddelijk bedoelde bestemming op precies het moment dat was gepland toen jullie de beslissing namen een ervaring van afscheiding te hebben van jullie Bron, is op zichzelf nogal wonderbaarlijk. Je Vaders Liefde voor jou, en Zijn volledige en volslagen begrip van jullie als een, en als individuele aspecten van dat ene, is werkelijk verbazingwekkend - maar dat is de Natuur van God. Hij heeft een welkom voor jullie voorbereid welke is het je omhullen in Zijn liefdevolle omhelzing en dat zal jullie verheffen tot een ervaring van extase die alleen mogelijk is binnenin Hem.

De illusie moet opgelost worden, waardoor je helemaal naakt, transparant, doorschijnend, en getransformeerd achtergelaten wordt, want je zult zijn teruggekeerd naar je natuurlijke, goddelijke staat, een met God, waar niets verborgen is en waar niets ooit verborgen moet worden, want vertrouwen is absoluut in deze staat van oneindige en onvoorwaardelijke Liefde. 

De gedachte van een dergelijke transparantie kan je nu heel goed verontrusten, maar dat is alleen omdat je zo gewend geraakt bent aan de schijnbaar overweldigende noodzaak voor geheimhouding en verborgenheid die de illusie heeft aangemoedigd en onderhouden. Wanneer jullie individueel handelen, als aparte ontkoppelde wezens, lijkt de wereld vijandig en bedreigend want je weet niet wat een ander denkt of wat zijn motieven zouden kunnen zijn, en omdat het lijden en verraad dat je hebt ervaren in die onvriendelijke omgeving je ervan hebben overtuigd dat deze overtuigingen essentiële overlevingsvaardigheden zijn die je continu opnieuw moet evalueren en perfectioneren. 

Ontwaken is, naast vele andere zeer wonderbaarlijke sensaties, als een enorme last die van je schouders wordt gehaald, die je terneerdrukte de grond in met een meedogenloze kracht en je ervan weerhoudend echt te zien, horen, of in het algemeen je bewust te zijn, van je omgeving. Dit gebrek aan transparantie heeft geleid tot eonen van angst, en heeft ook een diepe angst voor transparantie zelf voortgebracht. Dit zal allemaal veranderen wanneer jullie ontwaken en je je realiseert wat een wonder en wat een vreugde het is te leven zonder de grimmige, ingekluisterde (?/encloistered) duisternis die geheimen en verhullingen veroorzaakt. Wat jullie spoedig permanent zullen ervaren is onnoemelijke vreugde in een rijk dat zelf gecreëerd is uit vreugde – want volslagen vreugde voor de gehele schepping is jullie Vaders Wil. 

Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands