Marcadores

zondag 16 december 2012

14-12-2012 Jezus21 december 2012 zal de start brengen van onnoemelijke vreugde 

John Smallman met Jezus op 14 dec. 2012Tijd, zoals jullie het ervaren, is significant versneld in de afgelopen twee jaar, en 21 december 2012, dat snel nadert, zal de start brengen van ongekende vreugde voor de mensheid. Zoals jullie talloze keren verteld is ‘Het is een uitgemaakte zaak’ (It’s a done deal). Er zijn geen mitsen, ennen, of maren. Hou je stabiel op je koers door voort te gaan liefde in actie in iedere situatie uit te drukken en te demonstreren, hoe de situatie ook is, want dat is wat je tijdens je incarnatie wilde doen, en je hebt het met steeds grotere effectiviteit gedaan net zoals jullie continu eraan gewerkt hebben om je hart vollediger te openen voor Gods Liefde, die je altijd roept. 

Jullie dienen, net als de gehele mensheid, je hart te openen, want door ermee in te stemmen om te incarneren en te helpen bij het ontwakingsproces stemde je ook toe het ernstige geheugenverlies te ervaren dat een belangrijk aspect van de illusie is, en dat hield ook in de gedeeltelijke afsluiting van jullie harten voor de altijd-stromende rivier van je Vaders Liefde. Geen enkel hart is volledig gesloten want dat doen zou volledig de Liefde afsluiten, de levenskracht, je bestaan beëindigen, en dat is onmogelijk want jullie zijn de kinderen van God – onsterfelijke en eeuwige wezens, altijd levend en een met Hem. 

Mensen hebben zichzelf gedurende eonen wat betreft Liefde uitgehongerd, want de openingen in hun harten waren enorm beperkt en verminderd tijdens het spelen van hun pijnlijke spelletjes in de diepten van de illusie. Velen zijn de illusie binnengegaan gedurende die eonen om Liefde te demonstreren en je te helpen ontwaken, maar omdat jullie zo opgegaan waren in jullie onwerkelijke omgeving, heeft het voor jullie een lange tijd geduurd om bewust genoeg te worden om ze op te merken en vervolgens positief te reageren op de hulp die ze je boden. 

Als gevolg daarvan heb je genoeg tijd gehad om elkaar een hoop pijn te doen en om grote hoeveelheden wrok en woede op te bouwen, die nu in de laatste fases zijn van permanent loslaten, zodat jullie jezelf kunnen bevrijden van de onwerkelijkheid die jullie bouwden. Het goddelijke Liefdesveld spoelt de overgebleven kenmerken van de mensheid weg die op enigerlei wijze onverenigbaar zijn met Liefde, bekwaam bijgestaan door de Lichthouders en wegwijzers die incarneerden voor dit doel, terwijl allen ervoor hebben gekozen zich naar hun spirituele oorsprong te richten, aangezien ze zoeken te ontsnappen aan de angst en het lijden waarin ze zo lang verwikkeld zijn geweest. 

Deze collectieve verandering van het hart heeft zich langzaam gedurende de laatste honderd jaar of zo ontwikkeld, en is enorm versneld in de afgelopen twee decennia, je voorwaarts leidend naar je onvermijdelijke ontwaken. Het heeft ons in de spirituele rijken ongeëvenaard genot gegeven om jullie zo positief te zien voortgaan, en inderdaad moedig richting deze gedenkwaardige gebeurtenis, want om dat te doen moest je de zeer realistisch uitziende angsten die je had bedacht en een deel van je denkbeeldige omgeving vormen, in het oog zien en loslaten. Dat hield ook in elkaar weer leren liefhebben en vertrouwen – iets dat verloren is gegaan toen jullie je verbonden met jullie ogenschijnlijke afscheiding van de Realiteit – en jullie ervaringen binnen de illusie gedurende ontelbare eonen deed zulke openheid en vertrouwen zeer contra-intuïtief lijken. Desalniettemin, sommigen van jullie begonnen precies dit te doen, en het resultaat daarvan is een rimpeling buiten liefde en vertrouwen die allen geraakt heeft en die jullie naar een buitengewoon fantastisch einde van jullie verblijf binnen de non-realiteit leidt. 

Jullie hebben een verbazingwekkende vooruitgang geboekt in de afgelopen jaren - een vooruitgang die zelfs ons in de spirituele rijken verbaast, want de onliefdevolle houdingen en gedragingen die jullie zo lang hebben aangewend leken zeer diepgeworteld in jullie te zitten, en, op een gegeven moment, leek het dat jullie onmogelijk klaar zouden zijn om zo snel te ontwaken als jullie dat, in feite, hebben gedaan. 

Felicitaties zijn er voor jullie niet aflatende inspanningen die jullie helemaal op het punt van ontwaken hebben gebracht. Afronding van dat proces is binnen bereik. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands